Belangrijke aktiviteiten St. Anna.

Jaarvergadering:

De jaarvergadering is al sinds jaar en dag een belangrijke aktivitieit voor onze vereniging omdat hier de gezelligheid voorop staat. De jaarvergadering wordt vanaf 1984 gehouden bij café de Hooikar aan de Alphenseweg 14A te Gilze. Naast de vergadering is er altijd koffie met worstenbrood en is er de altijd leuke loterij.

Fokdag:

Natuurlijk is de fokdag het absolute hoogtepunt voor een fokvereniging en daarom wordt er ook veel tijd en moeite in gestoken om deze dag tot een succes te maken. Het showen van de geiten, alsmede de gezelligheid van de leden onder elkaar maken dit steeds tot een topevenement van onze vereniging.

St. Anna's Capriolen:ac

Zo ziet de voorkant van ons verenigingblad eruit, een blad dat  tenminste 4x per jaar verschijnt.  Het is een blad waar alle belangrijke informatie voor de leden is te vinden over o.m. de vergaderingen, de fokdagen, het registreren  van de lammeren en allerlei informatie over stamboek etc. Daarnaast staan er uiteraard ook de uitslagen van de keuringen in en is er ook altijd ruimte voor gratis advertertenties van de leden.  Tevens proberen we ook aktuele informatie vanuit de fokcommissies  in ons blad te krijgen alsmede goede artikelen over fokkerij verzorging etc. Ook is er  altijd ruimte voor artikelen van de leden en hiervoor geldt uiteraard hoe meer, hoe beter.

Overige:

Daarnaast vinden er uiteraard ook nog andere gebeurtenissen plaats, zoals excursies bij andere verenigingen of bij andere leden. Ook kunnen onze leden deelnemen aan de verenigingskeuring, de Zuid-Nederlandse keuring en alle keuringen waar een vrije inschrijving geldt, zoals inmiddels ook de Nationale keuring.. In het najaar is er meestal een najaarsvergadering/contactavond waarbij diverse zaken aan de orde komen. In feite staat het bestuur voor ogen dat alles wat met melkgeiten te maken heeft en tot nut van de leden is, welkom is voor onze vereniging.