Geitenkeuring St. Anna 2003

Reeds voor de 90-ste maal organiseerde de geitenfokvereniging St. Anna uit Gilze (Nl) hun jaarlijkse geitenkeuring. Met St. Anna hebben we in het verleden steeds hele goede contacten gehad. Eén van de leden van St-Anna is ook lid bij ons en nam deel aan de keuring, een aantal andere leden van de VHGS kwamen een kijkje nemen, en zijn zelfs donateur van St. Anna, zodat er ginder nogal wat bekende gezichten waren op 14 juni ll. Reden genoeg dus om enkele foto’s in ons eigen tijdschrift te plaatsen. Na een kort welkomstwoordje van de voorzitter, Kees van Dongen, konden de keuringen beginnen. De volgende vier rassen komen er aan bod : witte geit, bonte geit, toggenburger en Nubische geit (eigenlijk zou ik voor elk ras ‘Nederlandse’ moeten zetten om volledig te zijn !). 78 ingeschreven dieren werden door de keurmeesters van dienst, J. Boogaard uit Lexmond en G. Bos uit Ankeveen, beoordeeld, vergeleken, gewikt en gewogen.
 
Na deze individuele keuringen, waarbij de eigenaars hun dieren in de best mogelijke poses laten zien, krijgt elke eigenaar de nodige individuele uitleg en toelichting bij de goede en soms wat minder goede eigenschappen van zijn dieren. In Nederland worden dan de premies of prijzen uitgedeeld. Uitsluitend goede dieren, met een kwaliteit die boven het gemiddelde ligt, krijgen een 1ste premie, een 2de premie is weggelegd voor de gewone dieren met hier of daar al een opmerking,en een 3de premie gaat naar de dieren van matige kwaliteit en die in hun ras om diverse redenen tekort schieten.
 
In Nederland zijn er eigenlijk 3 "niveau’s" in de keuringen, het niveau van de individuele verenigingen, de regionale keuringen, en dan de landelijke keuringen. Dat de nieuwe voorzitter van de NOG (Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij), Dhr. Frans Stolk, één van de aandachtige aanwezigen was, is uiteraard een opsteker voor het bestuur van St. Anna.
Nellie 31 Nellie 17 Kronenburg Klara 87 - Doortje
Toggenburgers : Kampioen : Nellie 31 (Fokker : K. van Dongen, Eigenaar : R. Meys, Waspik) Reserve kampioen : Nellie 17 (Fokker / Eigenaar : K. van Dongen) Bonte geiten : Kampioen : Kronenburg Klara 87 (F. : A. Th. Meekma, E. : P. Schoenmakers) Reserve kampioen : Doortje (Fokker / Eigenaar : J. Poppelaars)
Marijke 63 Marijke 63 – Marijke 97
Witte geiten : Kampioen : Marijke 63 (Fokker / Eigenaar : P. van Haperen) Reserve kampioen : Marijke 97 (Fokker / Eigenaar : P. van Haperen) Eigenaarsgroepen 3 melkgevende dieren en 3 lammeren : P. van Haperen Kampioenskeuring lammeren : Geesje v. d’Arbossen (Fokker / Eigenaar : P. Huybers) Geit met de beste uier : Nellie 17 (Fokker / Eigenaar : K. Van Dongen)
Beste eigenaarsgroep 3 melkgevende geiten – P. Van Haperen Nellie 17 – geboren op 4/3/94, dus reeds 9 jaar oud
maar toch nog Reserve kampioen en geit met de beste uier !
Niettegenstaande de zeer strenge regels die momenteel in Nederland gelden, zowel voor de organisator van een keuring als voor de fokker / deelnemer, slaagde het bestuur van St. Anna erin om nogmaals een prima georganiseerde keuring naar voor te brengen, die voldeed aan alle wettelijke vereisten.

Frank De Smedt-VHGS-06/2003